EBITDA

Vad betyder EBITDA?

EBITDA är en engelsk förkortning som står för Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization vilket motsvarar resultat före räntor, skatt och avskrivningar. Samma som rörelseresultat före avskrivningar.

EBITDA mäter företagets lönsamhet

EBITDA är ett sätt att utvärdera företagets lönsamhet och finansiella resultat. De exkluderar poster som försvårar jämförelser mellan företag och som inte är centrala för företagets kärnverksamhet. EBITDA skiljer sig från operativt kassaflöde genom att utesluta betalningar för skatter eller ränta samt investeringar och avskrivningar. EBITDA skiljer sig också från fritt kassaflöde eftersom man utesluter likviditetsbehov. EBITDA används vid utvärdering av ett företags förmåga att gå med vinst och begreppet används ofta i aktieanalys.