EBITA

Vad betyder EBITA?
EBITA är en förkortning som står för Earnings Before Interest, Taxes and Amortization vilket motsvarar resultat före räntor, skatt och avskrivningar. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar.