Due dilligence

Vad är due dilligence?
Due dilligence är en grundlig genomgång och kontroll av ett företag när det gäller redovisning och lagar. Detta utförs ofta i samband med en fusion eller ett företagsförvärv. Syftet är att identifiera faktorer som har betydelse för förvärv och prissättningen av det.