Change management

Change management (förändringsprojekt) innebär att i nära samarbete med individer, team, organisation och kunder jobba med  förändringsledningen. Man implementerar strategier och planer för att uppnå bästa möjliga resultat och effektivitet.