Burn rate

Vad menas med burn rate?
Burn Rate är den hastighet som ett företag spenderar kassan, vanligtvis över en månad. Helst ska burnraten inte vara för snabb och inte heller för långsam.