Bokslut

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring som görs vid räkenskapsårets slut. Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår och visa hur företaget gått under året.

Om du är osäker kring hur bokslutet bör du kontakta din redovisningsbyrå och revisor. Exempel på uppgifter som behöver vara med i bokslutet.

  • Avstämningar som omfattar bokslutsbilaga till balansposterna
  • Innehåll på konton
  • Interna underlag som visar alla poster
  • Analyser exempelvis omsättningsanalys, bruttovinstanalys
  • Balansposter som ska vara klassificerat

I bokslutet finns även en förvaltningsberättelse där man har men upplysningar kring vinstdisposition.

Lagstiftning kring Årsbokslut:
Enligt Årsredovisningslagen måste alla företag avsluta räkenskapsåret med ett bokslut.