Bokföringsexempel av försäljningar.

  • Kontantmetoden (bokslutsmetoden) innebär att du bokför dina affärshändelser när betalningstransaktioner sker.
  • Fakturametoden innebär att man bokför kundfakturorna när de skickas ut.
  • Hur du bokför en kundfaktura vid kreditförsäljning