Bokföringsexempel moms – hur du bokför moms

Nästan alla företag betalar moms (mervärdersskatt) men det finns en del sektorer som är momsbefriade som sjukvård, tandvård, bank och finansieringstjänster mm. Det är en mervärdesskatt som du betalar när du köper varor och tjänster. Man skiljer mellan ingående moms (som är en tillgång) och utgående moms (som är en skuld) skillnaden betalar företagen in till staten.

För företagen är momsen inte någon kostnad eftersom de också har rätt att göra avdrag på sina inköp och kostnader utan den som betalar blir slutkunden. Det är alltså en konsumtionsskatt som betalas i samband med inköp av konsumtion. Det finns moms i de flesta industriländer och det engelska begreppet är VAT. Inom EU är momsreglerna väldigt lika eftersom de bygger på gemensamma EU-direktiv däremot skiljer sig momssatserna åt.

 

25% 12% 6% Momsfritt
De flesta varor och produkter Livsmedel
Camping
Hotell
Viss bildkonst
Nyhetstidningar
Litterära och konstnärliga verk
Böcker
Idrott
Viss kultur som teater, bio och konsertbiljetter
Sjukvård
Tandvård
Social omsorg
Viss utbildning

Om du vet priset inklusive moms och vill veta hur stor del av totalpriset som är moms kan du använda följande procentsatser.

  • För 25% moms blir det 20%
  • 12% moms blir det 10.71%
  • 6% moms blir det 5,66%

Det finns en del produkter som är momsbefriade som lotteri, köp av hus och lägenheter, konstverk upp till 336 000 kronor för konstnären.
Bokföringsexempel moms vid inköp av kontorsmaterial

Deklarationsombud

Du kan anlita ett deklarationsombud som hjälper dig att se till att moms och arbetsgivaravgifter blir rätt deklarerade så att du slipper skattetillägg och förseningsavgifter.