Vid löner betalar du även arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Många väljer att använda speciella löneprogram vid löneuträkningar eftersom det är tämligen komplicerat.

Bokföringsexempel löner:

Kontonr Konto Debet Kredit
7010 Lön kollektivanställda (bruttolönen) 30 000
2710 Personalens källskatt 10 000
1930 Bankgiro (nettolönen) 20 000

 

Olika konton när du bokför löner:

  • 2012 Avräckning
  • 2710 Personalens källskatt
  • 2730 Sociala avgifter
  • 2794 Fackföreningsavgifter
  • 7010 Lön kollektivanställda (bruttolön)
  • 7510 Arbetsgivaravgifter

Bilförmån

  • 2101 Bilförmån

Lagstiftning personalkostnader
Se 5 kap 18, 18B och 19 i Årsredovisningslagen och 19.5-19-7 samt 19.12-19.15