Bokföringsbrott

Bokföringsbrott och juridiken

Bokföringsbrott hanteras av 11 kap. 5 § Brottsbalken
Bokföringsbrott innebär att bokföring saknas eller är bristfällig, så att det inte går att bedöma verksamheten utifrån bokföringen. Bokföringsbrott regleras i 11 kap. 5 § brottsbalken och är uppdelat i tre grader efter brottets svårhet:

  • Bokföringsbrott av normalgraden
  • Grovt bokföringsbrott
  • Ringa brott

Bokföringsbrott går vidare till tingsrätten.

Myndigheter som driver olika frågor kring bokföringsbrott

  • Ekobrottsmyndigheten – grova bokföringsbrott som i sin tur är uppdelad i  första ekobrottskammaren, andra ekobrottskammaren och finansmarknadskammaren (insiderbrott, bokföringsbrott och otillbörlig marknadspåverkan)

Läs mer på bokföringsnämndens hemsida

Skillnaden mellan kriminalteknisk revisor och traditionell revisor

En uppenbar skillnad som man kan se mellan en traditionell revisor och en kriminalteknisk revisor (forensic revision) är att den förra är någon som ser för matematik noggrannhet på ekonomiavdelningen, medan den senare ser bakom alla ekonomiska siffror för att se ifall det förekommer bedrägerier eller förskingring.