Bokföring är konsten att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser och ska ske i datumordning. Att sköta den löpande bokföringbokforingen är ett viktigt moment för alla som vill driva företag och handlar om att bokföra rätt på debet och kredit. När det utförs på korrekt sätt är det lätt att ta ut rapporter kring resultat, tillgångar (balansrapporter) och momsredovisning. Den löpande bokföringen omfattar bl.a. fakturering, EU, kundreskontra, export, inköp av varor och tjänster, leverantörsreskontra, löneredovisning, momsredovisning med ingående och utgående moms. Den som bokför måste ha koll på vad som är avdragsgillt eller inte.

Många redovisningsföretag lämnar in sina verifikationer och därefter sköts den löpande bokföringen av redovisningsbyrån. Bland större kunder är det vanligt med outsourcad redovisning som ofta innebär att redovisarna sitter uthyrda ute hos företagen.

 

Varför skall vi bokföra?

Bokföringen visar vad som faktiskt inträffat i verksamheten. Det är det enda verktyg vi har för att följa upp hur verksamheten faktiskt går och regelbundet rapportera in rapporter till myndigheterna.

Redovisningen ger dig information om:

  • Resultatet
  • Balanser dvs skulder, fodringar, tillgångar och eget kapital
  • Ger oss möjlighet att följa upp hur verksamheten går i förhållande till prognos och budget

Vem är bokföringsskyldig?

  • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga
  • Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma)

Organisationer

Bokföringsnämnden
Är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed och se till att det sker på ett standardiserat ätt. Hemsida

Lagar om bokföring

Bokföringslagen
Tips från skattemyndigheten vad som lagen kräver.