Om bokföring

januari 31, 2018

Valutaförlust

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta och skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. Interna […]
augusti 19, 2017
bokslut

Bokslutsrapport

Vad är en bokslutsrapport? En bokslutsrapport är en kvalitetsstämpel att din redovisning håller en viss nivå. I sin utformning är den standardiserad och man kan inte […]
augusti 18, 2017

Outsourca bokföringen

Outsourca bokföringen eller ha den internt i företaget är en fråga som många ställer sig? En annan fråga är hur man hanterar kostnader för outsourcing. Fördelarna […]
november 17, 2012

Kontoslag

All bokföring bygger på kontosystem. Med konto menas en avräkning som är upplagd så att man på ena sidan (debetsidan) noterar allt som vederbörande person eller […]