Blog om bokföring och redovisning

januari 26, 2013

Årsredovisning och bokslut

Bokföringen avslutas genom det sk bokslutet. För varje år skall aktiebolag göra bokslut och upprätta en årsredovisning. Efter verksamhetsåret är slut ska man upprätta bokslut vilket […]
november 17, 2012

Kontoslag

All bokföring bygger på kontosystem. Med konto menas en avräkning som är upplagd så att man på ena sidan (debetsidan) noterar allt som vederbörande person eller […]
oktober 9, 2012
Användare

Bokföringsprogram – välj rätt program för din bokföring

Välj rätt bokföringsprogram för din redovisning och bokföring Det finns mängder av redovisningsprogram för ekonomer på den svenska marknaden. Det har blivit mer och mer populärt […]
september 24, 2012

Nyckeltal

Vad är nyckeltal? Bokföringen ger oss information om resultatet av verksamheten och möjlighet att följa upp hur verksamheten går. Nyckeltal visar om ett företag är välskött […]