Blog om bokföring och redovisning

maj 26, 2018
blockchain

Blockchain

Hur kan företag använda blockchain-tekniken för att säkra data? När världen snabbt förändras påverkas  den globala handeln kring online-plattformar.  Blockchain och dess distribuerade redovisnings teknik kan […]
januari 31, 2018

Valutaförlust

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta och skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. Interna […]
oktober 11, 2017
redovisning

Redovisning

Vad är redovisning? Redovisning innebär en organiserad bokföringen av intäkter, utgifter och balanser över en tidsperiod. Redovisning utförs i enlighet med godkänd eller lagstadgade system, under […]
augusti 19, 2017
bokslut

Bokslutsrapport

Vad är en bokslutsrapport? En bokslutsrapport är en kvalitetsstämpel att din redovisning håller en viss nivå. I sin utformning är den standardiserad och man kan inte […]