BEPS

BEPS ör en förkortning som står för Base Erosion and Profit Shifting. Det handlar om länders olika skattebaser och att intäkter ska beskattat där verksamheten bedrivs. Urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) handlar om skatteflykts strategier som utnyttjar luckor och skillnader i skatteregler för att på konstgjord väg flytta vinsten till ett lågskatteland eller ingen beskattningsort. Inom ett ramverk samarbetar över 100 länder och jurisdiktioner för att genomföra BEPS-åtgärderna och ta itu med BEPS.

Läs mer på OECD och hos PwC.