Basbelopp

Ett basbelopp anges på flera ställen i lagen. Till exempel rörande hur mycket som maximalt får utbetalas i statlig lönegaranti (fyra prisbasbelopp).