Bankgiro

Bankgirot tillhandahålls av Bankgirocentralen och är ett betalsystem som hanterar betalningar från bankgiroprodukterna. De krediterar betalningsmottagare och debiterar betalaren och skickar ut betalningsinformation.

Exempel på bankgiroprodukter

  • Autogirobetalningar
  • Leverantörsbetalningar
  • Löner
  • Bankgiroinbetalningar

Bokföring konto
1931= Post- eller bankgiro
1940=Övriga bankkonto