Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar de anställdas rättigheter och skyldigheter kring arbetstid, övertid, raster mm

Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 2 §, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

Läs mer