Aktiekapital

Aktiekapital är den del av eget kapital som man har betalat in när man startar ett aktiebolag. Vanligtvis 100 000 kr men beloppsgränsen har sänkts till 50 000 kronor. Det går att öka aktiekapitalet genom en nyemission eller fondemission eller minskas genom att man sätter ned aktiekapitalet.