Aktieägartillskott

Aktieägartillskott sker när aktieägare tillför tillskott som inte är lån eller aktier. Syftet med ett aktieägartillskott är att få in nytt eget kapital till bolaget.
Det redovisas direkt in som eget kapital och kan vara villkorat eller ovillkorat.

Kontoslag aktieägartillskott
Konto 2093 Erhållna aktiägartillskott