Affärsutveckling

När du har haft ditt företag några år börjar nästa fas att öka tillväxten och få företaget att växa.

  • Hur ser marknadsplanen ut och nuläget – vilka hot och möjligheter finns, styrka och svgheter
  • Hur vill man få strategiarbetet att fungera
  • Hur kan man formulera affärsidén och affärsplanen
  • Vilka marknadsföringsverktyg och metoder ska man använda – exempelvis inbound marketing
  • Vilka nyckeltal ska jag använda mig av i företaget och hur kan jag förbättra ROAS
  • Vilka nya affärsområden kan utvecklias