Ackreditering

Vad är ackreditering?

Ackreditering är en processen genom vilken en byrå eller organisation utvärderar och godkänner en institution eller en individ att uppnå den standard som är nödvändiga för att tillhandahålla en viss service.

Ackreditering kan tex omfatta frågan om en licens att utöva eller att tillhandahålla tjänster, avgifter, använda viss utrustning, engagera personal, etc.